CCA

House master and associate house master


S. No

Name of the house

Name of H.M. and A.H.M

Remarks

01

SHIVAJI HOUSE

1-Smt.H.Thakur (I/C)

2-SH-A.K.Rath

3-Sh.JMDas

4-Sh.SBhoi

5-Dr.Uma Kumari

6-Sh.R.K.Biswal

7-Sh.D.K.Padhan

8-Sh.Kamlesh Dash

02

TAGORE HOUSE

1-Sh.M.Rathi (I/C)

2-Sh.A.Behera

3 Smt.VA.Kumari

4-Sh.B.Sahu

5-Sh.B.C.Panigrahi

6-Smt.S.Mishra

7-M.S.Pradhan

8-Sh.G.Mishra

9-Sh.Kshirodra Pati

03

ASHOKA HOUSE

1-Smt.P.P.Dhal (I/C)

2-SH-K.L.Dheury

3-Sh.R.KYadav

4-Smt.P.Behera

5-Dr.P.L.Sahu

6-Sh.A.Behera

7-Smt Anita

8-Ku.Rashmi Rachayita Dash

04

RAMAN HOUSE

1-Sh.A.K.Sahoo(I/C)

2-SH-H.K.Sahu

3-Sh.Deepak Behera

4-Sh.P.Mishra

5-Sh.N.K.Panda

6-Sh.Soumadutt

7-Smt Sadhana Khalko

8-Sh.S.RMeher